In 2004 is door Compen Architecten een ontwerp gemaakt voor de renovatie en verbouwing van de Witte Villa in Steenbergen van enkel woonhuis naar 5 appartementen. Door ARC·CO is samen met Compen architecten de bestaande toestand ingemeten en gedigitaliseerd en is de uitwerking verzorgd van bouwaanvraagstukken.

Werkzaamheden ARC·CO:

  • inmeting en digitalisering bestaande toestand
  • uitwerking ontwerp tot bouwaanvraagstukken
  • bouwbesluittoetsing
  • brandveiligheidstoetsing