In 2013 is voor Van den Broek Logistics een nieuw warehouse getekend. Naast het optimaliseren van de beschikbare ruimte lag een mooie uitdaging in de aansluiting op 3 bestaande panden. Tijdens het traject is aanvullend ook de voorgelegen bestaande bedrijfsruimte omgebouwd tot logistieke ruimte met laaddocks en voorzieningen voor chauffeurs.

Werkzaamheden ARC·CO:

  • schetsontwerp
  • voorlopig- en definitief ontwerp
  • bouwvoorbereidingsstukken
  • vergunningaanvragen
  • uitvoeringstekeningen