Voor het bedrijfspand van Simal beheer BV is voor Simac Techniek NV de gebruiksmelding gedaan. Opname en actualisering van de bestaande toestand, digitalisering, inventarisatie van de brandveiligheidsproblematiek en oplossen hiervan heeft in overleg met de veiligheidsregio Gelderland-Midden tot afgifte van de vergunning geleid.

Werkzaamheden ARC·CO:

  • opname bestaande toestand
  • digitalisering actuele plattegronden en doorsnede
  • stukken en melding vergunning brandveilig gebruik
  • overleg veiligheidsregio Gelderland-Midden