Voor alle locaties van Vitalis WoonZorgGroep in Eindhoven zijn de plattegronden op een eenduidige manier gedigitaliseerd. Waar nodig zijn ze geactualiseerd door een opname van de bestaande indelingen.

Daarna zij voor de meeste locaties de stukken gemaakt voor de melding brandveilig gebruik.

Deze locaties zijn:

·Berckelhof · Vonderhof
·Engelsbergen · De Hagen
·Theresia · De Dreef
·Kronehoef · Genderstate
·De Horst · De Hoeve
·Petruspark · ‘t Lint
·Wilgenhof · Parc Gennep
·Fakkellaan · Brunswijck
·Kortonjo · Peppelrode
·Wissehaege · Parc Imstenrade
·Fakkellaan · De Inker
·De Klokkenberg · Casatonda

Werkzaamheden ARC·CO:

  • digitalisering en revisie bestaande plattegronden
  • melding brandveilig gebruik