In 2004 is door Compen Architecten voor de gemeente Helmond een ontwerp gemaakt voor een nieuwe multifunctionele accommodatie. Door ARC·CO is de uitwerking verzorgd van bouwaanvraagstukken.

Werkzaamheden ARC·CO:

  • uitwerking ontwerp tot bouwaanvraagstukken
  • bouwbesluittoetsing
  • brandveiligheidstoetsing