Na de opdrachtverstrekking start het uitvoeringstraject.
Voor aanvang van de werkzaamheden maken we met de opdrachtgever afspraken over onze taken en werkzaamheden. Die kunnen bestaan uit:

  1. Uitvoeringstekeningen.
  2. Leiding van het bouwproces in de realisatiefase als directievoerder namens de opdrachtgever. Hierin zijn we het eerste aanspreekpunt voor alle partijen.

Hieronder kunnen vallen:

  • controle uitvoering aan de hand van de contractstukken
  • organisatie en -coördinatie
  • planning
  • kostenbewaking
  • kwaliteitsbewaking
  • bouwtoezicht

Doel hierbij is voor de afgesproken kosten binnen de afgesproken tijd het bouwwerk in een prettige sfeer realiseren.