Vanuit het definitieve ontwerp wordt de bouwvoorbereidingsfase gestart.
In deze fase wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt tot gegevens ter voorbereiding van de bouw.

Deze gegevens bestaan onder andere uit bouwtechnische tekeningen en constructieve gegevens. Ook de definitieve toetsingen vanuit het bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid, daglichttoetreding, (spui) ventilatie en EPG (Energie Prestatienorm Gebouwen) berekening vallen hier onder. We hebben alle kennis in huis om alle hiervoor benodigde  stukken te leveren. Met deze stukken is een correcte prijsbepaling van de werkzaamheden mogelijk.

Vanuit de regelgeving zijn er zijn twee soorten bouwwerken:

  • Omgevingsvergunningvrije bouwwerken
  • Omgevingsvergunningplichtige bouwwerken

Voor beide soorten bouwwerken gelden de eisen uit het op dat moment geldende Bouwbesluit met de hierbij horende normeringen.

Indien de werkzaamheden vergunningplichtig zijn dan kan met de in deze fase gemaakte stukken de omgevingsvergunning aangevraagd worden.
De omgevingsvergunning omvat alle vergunningen voor onder andere bouwen, milieu en ruimte. ARC·CO verzorgt en coördineert deze aanvragen maar kan ook voor een enkel onderdeel ingeschakeld worden.

Voor een omgevingsvergunningvrij bouwplan is geen vergunningsprocedure bij de gemeente nodig en kan direct met de bouwactiviteiten gestart worden als aan de regelgeving voldaan wordt. De verantwoordelijkheid van correcte stukken lig bij de opdrachtgever. Tijdens de bouwwerkzaamheden kan de gemeente inzage in deze stukken vragen.

ARC·CO werkt op het gebied van constructieve veiligheid, kostencalculaties, complexe ontwerpopgaven en stedenbouwkundige vraagstukken samen met een aantal vaste partijen. De volledige plancoördinatie van ARC·CO met één aanspreekpunt voor de opdrachtgever maakt de lijnen kort en de flexibiliteit groot.