Wanneer van een pand geen (digitale) actuele tekeningen aanwezig zijn kunnen we een bestaand pand volledig digitaliseren.

Dit kan op verschillende niveaus:

  • alleen plattegronden aan de hand van bestaande tekeningen op papier aangepast aan de werkelijke situatie.
  • aangevuld met gevels en doorsneden aan de hand van bestaande tekeningen en werkelijke situatie.
  • opname en inmeting van de bestaande situatie op diverse niveaus van gedetailleerdheid met verwerking hiervan.
  • volledige digitalisering van het pand als BIM (Bouw Informatie Model)

Deze stukken worden vervolgens door ons als digitaal archief aangelegd. Hierin kunnen ook de overige stukken met betrekking tot het gebouw in worden opgeslagen zoals scans of digitale gegevens van de elektrische- en werktuigbouwkundige installaties, oorspronkelijke bouwaanvraagstukken, milieuvergunning etc. Hierdoor heeft u altijd een overzicht van de actuele gegevens van uw pand.