Brandveiligheid heeft veel aspecten: Nieuwbouw en bestaande bouw, gebouwen en mensen, theorie en praktijk.

Onze werkzaamheden omvatten alles wat op het gebied van brandveiligheid van gebouwen van toepassing is:

  • bouwplantoetsing
  • ontruimingsplattegronden
  • advisering op brandveiligheidsgebied
  • vuurlast- en brandoverslagberekeningen
  • programma van eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie
  • gelijkwaardige oplossingen d.m.v. handboek beheersbaarheid van brand
  • coördinatie en aanbrengen van alle mogelijke bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen
  • via externe samenwerking: keuring blusmiddelen

Theorie en praktijk zijn vaak niet in overeenstemming met elkaar. Regelgeving vanuit de overheid is het uitgangspunt maar ook vanuit verzekeringsmaatschappijen kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan de brandveiligheidsvoorzieningen.

De regelgeving is uiteraard van toepassing op nieuwbouwprojecten. Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moeten de brandveiligheidsaspecten volledig uitgewerkt aangeleverd worden: hierin zijn wij ijzersterk!

Ook voor bestaande bouwwerken is de brandveiligheid echter van groot belang. Tijdens een verbouwing wordt het aanpassen van brandveiligheidsvoorzieningen vaak gedaan zonder de consequenties te overzien. ARC·CO heeft een gedegen kennis van de huidige brandveiligheidsregelgeving en kan hierin letterlijk met raad en daad de opdrachtgever bijstaan.

Met raad door in een vroeg stadium betrokken te worden bij verbouwingsplannen om te komen tot een kosten efficiënte veilige oplossing. Ook doen we toetsing en controle van bestaande bouw aan de geldende regelgeving.

Met daad door het aanbrengen van de benodigde voorzieningen te regelen. ARC·CO verzorgd hierbij het volledige traject van opname tot oplevering met certificaat voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

De opname van de bestaande situatie leggen we vast in een rapportage met signalering van de problemen. Hiermee wordt tevens de basis gelegd voor de prijsopgave voor het aanbrengen van de voorzieningen om aan de eisen te voldoen. Na opdrachtverstrekking worden de werkzaamheden ingepland en doen we in goed overleg en met minimale overlast de uitvoering. Na gereedkomen wordt een oplevering gehouden en worden de werkzaamheden vastgelegd in een certificaat en indien gewenst een logboek. Hierin staan onder andere de gebruikte materialen en de plaatsen waar wat is toegepast zodat deze terug te vinden zijn. Bij aanpassingen wordt het logboek ook bijgewerkt waardoor altijd een actueel overzicht van de brandveiligheidsvoorzieningen te geven is.

Kortom: ook op het gebied van brandveiligheid van advies tot oplevering: ARC·CO u volledig ontzorgen.