Veiligheid, gezond binnenklimaat, bruikbaarheid en energiezuinigheid zijn enkele aspecten die in Nederland door middel van wet- en regelgeving vastgelegd zijn in onder andere het bouwbesluit, besluit- en regeling omgevingsrecht (BOR & MOR), de woningwet, wet ruimtelijke ordening (WRO), wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), horecabesluit en de woningwet.

De up-to-date kennis van de regels geeft ARC·CO een voorsprong in directe advisering bij bouwprojecten maar ook binnen de uitwerking van onze plannen worden deze bouwregels al in een vroeg stadium meegenomen.

Groot voordeel hierbij is dat bij de verdere uitwerking al mogelijke problemen zijn opgelost waardoor kostenverhogingen in een volgend stadium voorkomen worden. Het verzorgen van een uiteindelijke aanvraag die aan de regelgeving voldoet is hierin maar één van de aspecten, ook de vergunningsvrije bouwwerken moeten immers aan de regels voldoen.

Naast de volledige toetsing van de brandveiligheid, bouwbesluitgebieden, daglichttoetreding, ventilatie inclusief doorspuibaarheid en EPG-berekening hoort ook het op locatie praktisch advies geven of het herberekening van een bestaande toetsing tot onze dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de wens van de opdrachtgever: voldoen aan de minimale eisen of met diverse maatregelen, bouwkundig en/of installatietechnisch naar een energieneutraal pand. Altijd worden vooraf de gewenste doelstellingen vastgelegd waardoor ook hier weer de kosten niet tot verrassingen gaan leiden. Bij complexere bouwwerken maken we gebruik van een installatie-advies op maat uitgewerkt in een aantal varianten.