Met de wensen en budget van de opdrachtgever wordt samen met de resultaten uit het vooronderzoek een aantal ontwerp-varianten opgezet. We zijn van de praktische aanpak: Indien het tijdbesparend werkt kan tijdens de opzet van de varianten gewoon op het scherm meegekeken worden en komen we al overleggend tot uiteindelijke keuzes.

In overleg worden één of meer varianten uitgewerkt tot een schetsontwerp van plattegronden, gevels en doorsneden waarbij met een 3D-opzet het plan inzichtelijk gemaakt kan worden. Toetsing aan de gestelde wensen, budget en regelgeving blijft in dit stadium meelopen.

In deze ontwerpfase kan door ons ook een eerste indicatie van de totale stichtingskosten worden gemaakt. Bij het bedrijfsmatig reserveren van budgeten kan deze indicatie dienen als uitgangspunt waarin ook de interne kosten meegenomen worden.

Onze advisering behelst alle aspecten van het project, zowel bouw- als proces gerelateerd en rekening houdend met de voortgang van de bedrijfsvoering en andere activiteiten.