Met de bouwvoorbereidingsstukken als leidraad worden in dit stadium de bouwkundige- en juridische kaders vastgelegd om de stukken voor prijsbepaling aan te bieden aan de betreffende partijen. Aanvulling van de technische tekeningen met een (Stabu) bestek of technische omschrijving gebeurd in deze fase. Ook indien stukken door externe partijen vervaardigd zijn kunnen we hiermee het proces van de prijsbepaling opstarten.

Dit proces wordt in onderling overleg doorlopen. Aantal partijen, welke partijen, aparte onderdelen los aanbesteden et cetera, per project is een ander traject mogelijk. Altijd zullen we onafhankelijk hierin adviseren en vooral coördineren.

Ontzorgen is hier weer een belangrijk voordeel waarbij we tijdens de aanbestedingstijd het aanspreekpunt zijn voor alle betrokkenen. Bij overeenstemming zorgen wij namens de opdrachtgever voor de opdrachtverstrekkingen aan de betreffende partijen.